تبلیغات
بوی دین

LOGO

بوی دین
زندگی به زیبایی خدا...
زندگی به زیبایی اسلام!
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

فرشته مرگ

"بگو: فرشته مرگ که بر شما مامور شده، (روح) شما را می گیرد؛ سپس شما را به سوی پروردگارتان باز می گردانند." 11 سجده

همانطور که خداوند امور زندگی انسان ها را به طور مستقیم خودش انجام نمی دهد و این امور را به دست بندگانش سپرده است، امور این جهان را نیز به دست گروهی از فرشتگانش تدبیر می کند. زیرا این رسم خداوند است که خواست خود را به دست اسبابش پیاده کند. در این میان، گروهی از فرشتگان مامور گرفتن جان ها هستند که در راس آنها، فرشته مرگ قرار گرفته است. در برخی از روایات هم آمده است کخ نام این فرشته "عزراییل" است.
برچسب ها : مرگ , فرشته مرگ , فرشتگان مقرب , عزراییل ,
دسته بندی : جهان آخرت , قرآن , فرشتگان ,

زندگی جاویدان

"وکافران گروه گروه به دوزخ رانده می شوند، چون به دوزخ رسند درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند: آیا پیامبرانی از جنس خودتان به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به دیدار این روزتان بیم دهند؟ گویند: آری (آمدند). ولی فرمان عذاب بر کافران محقق و ثابت شده است. (به آنان) گویند: از درهای دوزخ درآیید در حالی که در آن جاودانه اید، پس جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. و کسانی که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه به بهشت رانده می شوند، چون به آن رسند، درحالی که درهایش از پیش گشوده شده است، نگهبانانش به آنان گویند: سلام بر شما، پاکیزه و نیکو شدید، پس وارد آن شوید که (در آن) جاودانه اید. می گویند: همه ستایش ها ویژه خداست که درباره ی ما به وعده اش وفا کرد، و زمین (بهشت) را به ما میراث داد که هر جای از بهشت را بخواهیم، جای خود قرار می دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان." 71 تا 74 زمر

 

پس از تمام شدن دنیا و برزخ، در آن روز بزرگ که آسمان ها متلاشی می شوند، ستاره ها و ماه و خورشید در هم می روند، کوه ها فرو می ریزند، دریاها سوزان می شوند و لرزه ای بزرگ، زمین را فرا می گیرد، همه به پاداش و جزای اعمال خود خواهند رسید، و همه کارنامه اعمال خود را می گیرند. روزی که مردم از شدت وحشت، زبانشان بند می آید و چشم هایشان به سوی نوری بزرگ که بر زمین می تابد، خیره می شود، آنقدر وحشت می کنند و هراسان می شوند که بدون حرکت باقی می مانند و از شدت ترس بیهوش می شوند و می میرند. آن روزی که صدای شیپوری عظیم، سرتاسر آسمان ها و زمین را به لرزه در می آورد. روزی که وعده خداوند است... .

سرانجام پس از پایان محاکمه روز قیامت و حسابرسی، گناهکاران به سوی جهنم رانده می شوند. آنگاه هر کدام از گنهکاران در جایگاه مناسب خود افکنده می شوند، جایگاهی بسیار تنگ. آتش جهنم آنقدر سوزان است که افروختگی آن به دل ها سر می کشد و دلها را می سوزاند. و هر بار که آتش آن فرو می نشیند، شراره ای بر آن اضافه می شود و آن را شعله ور تر می کند. این آتش را گناهکاران با اعمال زشت خود در این دنیا ساخته اند. هرگاه آبی بخواهند، آبی چرک آلود و سوزان و گداخته به آنها دهند، و در اثر سختی شکنجه ها و آتش جهنم، حتی لحظه ای نخواهد مرد و تا ابد و برای همیشه در آن می مانند. آن وقت است که ناله حسرتشان بلند می شود که می گویند: ای کاش ما فرمان خدا را می بردیم و از او اطاعت می کردیم، ای دریغ و افسوس بر ما ... و صدای ناله و فریادشان سر به فلک می کشد...!

و اما نیکوکاران و رستگاران، پس از پایان محاکمه و حسابرسی، راهی بهشت می شوند. هنگامی که به بهشت می رسند، بهشت را در حال استقبال و پذیرایی از خود می بینند. در آنجا هرچه را که دلشان بخواهد و دیدگانشان خوش آید، آماده می شود، هیچ رنج و بدی به بهشتیان نمی رسد، در آنجا کسی سخن لغو و گناه آلود نمی زند. همه با هم خوبند، هیچ اندوهی، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، جهلی، مرگ و هلاکتی، و در کل هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا وجود ندارد. در آنجا بهشتیان همیشه شاداب و سلامت هستند و همواره احساس طراوت و تازگی می کنند. زیرا هر روز چیز تازه ای درخواست می کنند و هر هرچه را هم که درخواست کنند، فورا آماده می شود. زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوانترین شکل ممکن در بهشت زندگی می کنند. همسران عاشق همدیگرند و به یکدیگر مایل هستند، و زندگی آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است، و این سرور هیچ گاه تبدیل به ناخوشی و دلزدگی نمی شود. همسران بهشتی، زیبارو، نیکو سیرت، جوان و شاداب، پاک، شادمان، خوش و خرم و بدون غصه و خشم، پیوسته عاشق و دوستدار همسر خود هستند. آنگاه است که خدا را حمد و سپاس می کنند و می گویند: خدا را سپاس، که به وعده خود وفا کرد و ما وارث بهشت شدیم و در هر جای آن که بخواهیم می رویم.
برچسب ها : زندگی و مرگ , جهان آخرت , بهشت , جهنم , زندگی جاویدان , دنیای آخرت ,
دسته بندی : جهان آخرت ,

واقعه بزرگ

"به روز قیامت سوگند می خورم و به نفس سرزنشگر قسم می خورم. آیا انسان گمان می کند که ما هرگز استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟ چرا در حالی که تواناییم که (خطوط) سر انگشتانش را درست و نیکو بازسازی کنیم. (نه این که به گمان او قیامتی در کار نباشد) بلکه انسان می خواهد (با دست و پا زدن در شک و تردید) فرارویش را (از اعتقاد به قیامت که بازدارنده ای قوی است) باز کند (تا برای ارتکاب هر گناهی آزاد باشد). با حالتی (آمیخته با تردید) می پرسد: روز قیامت چه وقت است؟ پس هنگامی (است) که چشم (از سختی و هولناکی آن) خیره شود، و ماه تاریک و بی نور گردد. و خورشید و ماه به هم جمع شوند. آن روز انسان گوید: گریزگاه کجاست؟ این چنین نیست، هرگز پناهگاهی  وجود ندارد. آن روز قرارگاه (نهایی) فقط به سوی پروردگار توست." 1 تا 12 قیامت

 

صدایی بزرگ بر می آید، بانگ سهمگینی سراسر آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و آنچنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند و زمین به لرزه در می آید. به قدری صدای این شیپور بلند است که همه از ترس بیهوش می شوند و می میرند. خورشید و ماه و ستارگان، متلاشی می شوند. دریاها سوزان و گداخته، و کوه ها متلاشی و تکه تکه می شوند و فرو می ریزند. دستگاه منظومه شمسی بر هم می خورد، و تغییر و تحولی عظیم، سراسر جهان را فرا می گیرد. آسمان و زمین به آسمان و زمینی دیگر تبدیل می شوند. بار دیگر صدایی عظیم و سنگین سراسر جهان را فرا می گیرد و همه انسان ها دوباره زنده می شوند و برمی خیزند، همه انسان هایی که از اول تاریخ بشر بوده اند زنده می شوند و سر از خاک بیرون می آورند. ناگهان نوری از جانب خداوند به زمین می تابد و جهان سراسر نورانی می شود. و آنگاه، همه اعمال خود را از ریز و درشت در جلوی چشم خود می بینند. زمان حسابرسی به اعمال فرا رسیده است، قیامت برپا خواهد شد و خداوند به حساب همه اعمال انسان ها خواهد رسید. در آن زمان حتی از ریزترین و کوچک ترین اعمال انسان چشم پوشی نمی شود. پس از محاسبه اعمال، کارنامه اعمال هر انسانی را به او می دهند.

بدکاران راهی جهنم می شوند، آنجایی که آتش هایی گریزان و عذابی سخت و دردناک در انتظارشان است و برای همیشه در آن خواهند ماند. آن روز است که بدکاران می گویند:ای کاش من از خاک بودم، ای کاش لحظه ای که در دنیا مردم، کارم تمام می شد و تا ابد در نیستی جهان فرو می شدم.

و خوبکاران راهی بهشت می شوند، و در آن همیشه شادمان اند و هرچه که بخواهند در اختیارشان قرار می دهند و برای همیشه در آن خواهند ماند.
برچسب ها : واقعه بزرگ , روز قیامت , جهان آخرت , مرگ , دنیای آخرت ,
دسته بندی : جهان آخرت ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
درباره ما

زندگی به زیبایی خدا...
زندگی به زیبایی اسلام!
ایجاد کننده وبلاگ : محمدرضا اسماعیل بیگی
banner 240x200px

آمار وبلاگ

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :